Sayt (İstifadə Qaydaları)

Saytdan istifadə Qaydaları və Şərtləri

DAMĞA TV (damga.org) domeini altında fəaliyyət göstərən bu sayt tam qanuni və hüquqi fəaliyyət göstərir. Bu saytdan və həmçinin onun xidmətlərindən istifadə etməklə siz aşağıda göstərilən şərtlərə razı olduğunuzu və bu şərtlərə riayət edəcəyinizi təsdiq etmiş olursunuz. DAMGA.ORG saytının rəhbərliyi saytın fəaliyyətini dayandırmaq və ya saytda hər hansı dəyişiklik etmək hüququnu daim özündə saxlayır.

Saytda bizə məxsus və ya istifadə hüquqları bizə verilmiş materiallar vardır. Bu materiallara saytın dizaynı, quruluşu, görünüşü, qrafikası daxildir. Bu tip materialladan istifadə zamanı ( RZAOĞLU GROUP ) rəhbərliyinə istinad vacibdir!


 Mənbəsi DAMĞA TV ( Damga.org) saytının idarə heyəti olan informasiyaların, habelə saytın redaksiya heyəti tərəfindən tərcümə edilmiş xəbərlərin istifadəsi zamanı saytın müvafiq linkinin yerləşdirilməsi məcburidir. Əks halda müvafiq tədbirlər görüləcəkdir!

  Sayt istifadəçilərinin hüquq və öhdəlikləri

Adı çəkilən sayt istifadəçisi aşağıda qeyd olunan hüquqlara sahibdir:

     – Saytda yerləşdirilmiş xəbər (məlumat) barəsində Damğa Tv rəhbərliyinə şikayət müraciəti ünvanlamaq, həmçinin saytın fəaliyyətilə əlaqədar şikayət bildirmək;
    – Saytın xəbərlərinə abunə olmaq;

İstifadəçi sayta daxil olan andan və həmçinin saytın təqdim etdiyi xidmətlərdən istifadə edərkən, aşağıda qeyd olunan şərtlərə əməl etmək öhdəliyi daşımaqdadır:

    – Qeyd olunmuş bu qaydalara və həmçinin Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan mövcud qanunvericiliyinin müddəalarına tam əməl etmək;
    – Saytdan istifadə edən zaman, saytda yerləşdirilən bütün hüquqi xarakterli məlumatlarla tanış olmaq;
    – Damga.org sayt istifadəçilərinin və ya üçüncü şəxslərin Azərbaycan Respublikasının qanunverciliyinin təqdim etdiyi müddəaları və qeyd olunmuş bu qaydaları pozma nəticəsində yarananacaq zərərləri ödəmək;
    – DAMĞA TV (damga.org) mövcud qaydalara etdiyi dəyişikliklər barədə yenilikləri yoxlamaq və bu dəyişikliklərdən xəbərdar olmaq;
    – Saytın qeyd olunmuş qaydaları, həmçinin bu qaydalara edilmiş dəyişikliklər ilə razı olmadığı halda saytdan istifadəni dayandırmaq;

Saytdan istifadə zamanı qadağan olunur:

– Saytın normal fəaliyyətinin pozulmasına yönəlmiş hər hansı hərəkətlər etmək;
– Müəyyən üsullar vasitəsilə sayta zərər verə biləcək virus, troyan və digər zərərli proqram və vasitələrdən istifadə etmək;
– Saytda razılaşdırılmamış müxtəlif üsullarla kommersiya reklamları, habelə siyasi təbliğatlar həyata keçirtmək;
– Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə, habelə Damğa Tv (damga.org) Qaydalarına zidd olan və bu qaydaları pozan hər hansı bir hərəkət etmək.

      Şirkətin hüquqları və öhdəlikləri

Damga.org sayt istifadəçilərinə onların saytdan normal istifadəsi üçün texniki imkanlar yaradır və bu imkanları inkişaf etdirir;

Saytda yerləşdirilmiş hər hansı bir yazılı məlumatın və ya şəkilli təsvirin dəyişdirilməsi və silinməsi hüququnu özündə saxlayır.

       Qaydalara dəyişikliklər

Şirkət istənilən zaman saytın gələcək fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə bu Qayda və Şərtlərə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Edilmiş dəyişikliklər saytda və ya saytın məxsus olduğu digər informasiya daşıyıcılarında qeyd olunur.

Bütün Hüquqlar Rzaoğlu Group və Damğa Tv idarə heyyəti tərəfindən qorunur.

ƏLAQƏ

Telefon: 051-791-81-94 Rzaoğlu Group

E-mail:info@damga.org 

DAMĞA TV