RƏSMİ YERVANIN QORXDUĞU
SİRR HANSIDIR ???

Qarabağda yaşayan ermənilər əslində erməni əsilli xalq deyil. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsində erməni millətçilərinin və şovinistlərinin girovu oldu, lakin çox az adam anlayır ki, oradakı yerli əhalinin ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Publika.az xəbər verir ki, “Kafkazplus” saytı vaxtilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibində yaşayan, Azərbaycan vətəndaşlığı statusunu daşımış sakinlərin etnik tərkibini araşdırıb.
Sayt yazır ki, Qarabağda yaşayan ermənilər İrəvanda və Ermənistanın digər ərazilərindəki ermənilərdə həm zahirən, həm də mentalitet olaraq fərqlənir:

“Həmçinin, bütün müşahidəçilər Qarabağ erməniləri ilə azərbaycanlıların zahiri oxşarlığını qeyd edirlər. Lakin onların erməni adlandırması pradakos yaradır”.

Müsəlman və xaçpərəstliyə bölünən qarabağlılar, araşdırmada alimlərin fikrinə istinadən bildirilir ki, Qarabağ sakinlərinin əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasının qədim əhalisinin nəsilləridir (Bu gün Ermənistan rejimi alban tarixinə də iddia edir – red.).

“Sadəcə olaraq, onların biri tamamilə türk dilinə keçdi və müsəlman oldu, digərləri xaçpərəstliyə keçdilər. Xaçpərəstliyi seçənlər illər sonra bura gələn ermənilərin dilini mənimsədi. Bunu sübut edən digər məqam Ermənistandakı ermənilər arasında yayılan genetik xəstəliklərin Qarabağdakı ermənilər arasında olmamasıdır. Bu xəstəlik ermənilərin bu ərazilərə köçdüyü Aralıq dənizinin şərq sahilləri (indiki Suriya, Livan əraziləri. Ermənilər hələ də bu ölkələrdə kompakt şəkildə yaşayırlar, – red.) və Balkan yarımadasının cənub hissəsi üçün tipikdir. Bununla yanaşı, Qarabağa aid tarixi etnosların da ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu etnoslar daha çox alban nəslindən gələn Dağlıq Dağıstanın xalqlarına yaxındır. Təbii ki, ermənilər bura gələndən sonra yerli tarixi və mədəniyyəti məhv edərək, ermənizmi yaydılar. Qafqaz Albaniyasının dini cəhətdən də erməni kilsəsinə heç bir yaxınlığının olmaması sübutlardan biridir. Yerli tarixi məhv edən ermənilər Qarabağdakı alban dini nümunələrini də məhv etdi”,

– araşdırmada deyilir.
Azərbaycan xaçpərəstləri necə “erməni” oldu?
Sayt yazır ki, Qarabağın məbədlərində köhnə alban yazılarının ermənilər tərəfindən şüurlu şəkildə dəyişdirildiyinə dair bir çox fakt var:

“Ermənilər yazıların üzünü köçürür və “təmiz erməni” variantına çevirirdilər. Bununla belə alban xaçpərəstlər öz dillərini və etnik şüurlarını uzun müddət saxlayırdı. Hətta XVIII əsrdə əcnəbilər qeyd edirdilər ki, Qarabağdakı xaçpərəstlər dinlərinə görə ermənilərdən fərqlənirlər. Yerli “ermənilər” albanların və türklərin törəmələridir. Lakin XIX əsrdə ermənilər Rusiya imperiyası hakimiyyətini inandırdırdılar ki, Azərbaycanın ərazisindəki xaçpərəstləri də ənənəvi erməni kilsəsinə tabe etmək lazımdır. Nəticədə Alban katalikosu ləğv olundu və Eçmiədzin katalikosuna tabe edildi. Rusiya imperiyasında erməni kilsəsinə inananların hamısı, o cümlədən Qarabağın alban əhalisi erməni hesab olunurdu. Bundan sonra İrandan və Türkiyədən ermənilər kütləvi sürətdə Qarabağa köçməyə başladı. Lakin yenə də yerli alban xalqının assimlyasiya edilməsi tamamilə mümkün olmadı. Çünki Qarabağa köçən ermənilərin əksəriyyəti tacirlər idi. Onlar ticarət-sələm şəbəkəsini yaratdılar və özlərini Qarabağın yerli əhalisindən üstün tuturdular, hətta onlarla nikaha belə daxil olmurdular. Qarabağ ilk köçən ermənilər sonradan Rusiya imperiyasının böyük şəhərlərinə getdilər. Erməni ruhanilərin səylərinə baxmayaraq, Azərbaycan xaçpərəstləri öz yaddaşını saxlayırdı”.

Terror və qətllər

Araşdırmadan məlum olur ki, erməni ruhanilər vəziyyəti xeyirlərinə dəyişmək üçün başqa yollara əl atmağa başlayır. Onlar Alban katalikosuna gəlmə erməniləri keşiş təyin etmək üçün hakimiyyət nümayəndələrini satın alırlar. Ermənizm həm də siyasi xətt üzrə yayılırdı. Bu, Daşnaksütyunun gəlişindən sonra xüsusilə gücləndi. Daşnaklar ilk növbədə əhali arasında erməni millətçiliyinin kök salmasına diqqət yetirirdi. Erməniləşməyə etiraz edən yerli əhali təqiblərə məruz qalır, terrorla üzləşirdi. Daşnaklara yardım etmək istəməyən insanlar qətlə yetirilirdi.

Azərbaycanın səhvi və hələ də itirlməyən şans.

Sayt yazır ki, SSRİ dövründə Azərbaycan hakimiyyətinin ən böyük günahı ermənilərin “qardaşlıq” yalanlarına inanaraq, alban milləti və mədəniyyətini dirçəltməyə başlamaması oldu.

“Hətta möcüzə ilə öz tarixi köklərini saxlayan udinlər də sovet vaxtı ciddi problemlərlə üzləşdi. Sadəcə olaraq, udinlər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni millətçilərinə tabe olmadıqları üçün tamamilə assimiliyasiyaya məruz qalmadı. Beləliklə, erməni adlandırılan Qarabağ əhalisinin ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur, onlar türk komponentləri ilə qədim albanlardır. Hətta günümüzdə belə onlar təmiz erməni dilində danışmırlar. Xoşbəxtlikdən, Qarabağ xaçpərəstləri arasında cəsarətli insanlar hələ də qalır. Onlar alban keçmişləri uğrunda mübarizəni davam etdirirlər. Bunu etmək çətin və təhlükəlidir, lakin yenə də var”,

– deyə sayt vurğulayır.
Qeyd edək ki, bir müddət öncə Artur Ağacanov adlı şəxs sosial şəbəkədə Qarabağda erməni təbliğatına və saxtakarlığına etiraz etmişdi. O, Qarabağın xaçpərəst əhalisinin erməni millətçilərinin zəhərli təbliğatı ilə beyinlərinin yuyulması haqda danışırdı.

“Çox əsrlər ərzində Qarabağ ərazisi müxtəlif müharibələr və toqqumalara səhnə olub. Bu proses nəticəsində Qafqaz Albaniyasının qədim hissəsi olan bölgənin mədəniyyəti, məbədlər, arxitektura abidələri və xalqların mirası dağıdılıb. Qədim miras hazırda erməni mədəniyyəti və tarixinə aid edilib”,

– deyə Ağacanov müraciətində bildirirdi.
Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğu dediyi üçün…
“Kafkasplus” Qarabağ xaçpərəstlərinin bioloji olaraq Azərbaycana yaxın olduğunu yenidən vurğulayır və yazır ki, erməni millətçilərinin terroruna görə onların çoxu əsil kimliyini gizlədir:

“Son 25-30 ildə erməni millətçilərinə qarşı çıxan çoxsaylı fəal, siyasətçi, ictimai xadim ya məhv edilib, ya da qorxudulub. Lyuba adlı fəal Qarabağın ermənilərə aid olmadığını və Azərbaycanı tərkib hissəsi olduğunu dediyi üçün dəhşətli təhlükələrlə üzləşdi. Bu gün Ermənistanda Qarabağdan olanlara “ikinci növ” insan kimi baxırlar, onları aşağılayırlar. Hansı ki, bu insanlar erməni olmadıqlarını bildikləri halda qorxudan susurlar. Lakin həqiqəti gizlətmək yox, mübarizə aparmaq lazımdır. Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar – BMT, YUNESKO erməni zülmünün qarşısını almalıdır”.

Qeyd: Məşhur rus tarixçisi İvan Şopen də uzunmüddətli araşdırmalardan sonra haylarla ermənilərin (ərmənlərin) ayrı-ayrı millət olduğunu faktlarla təsdiqləyib.

Hazırda ümumilikdə erməni adlandırılan millət uzun illərdir ki, bütün dünyaya Qafqazın əsl sahibləri olduqları barədə yalanlar yayırlar. Ancaq onların bu yalanını başda erməni və rus tarixçiləri olmaqla, ciddi alimlərin hamısı təkzib edir.
Axar.az xatırladır ki, tarixə olduğu kimi yanaşan və siyasi məqsədlər güdməyən bir çox rus və erməni tarixçiləri də ermənilərin (hayların) əslində haradan və nə zaman Qafqaza gətirilmələrini araşdıraraq, faktlarla təqdim ediblər.
Erməni tarixinin yalançı atası
Uzun illər Qafqaz tarixini araşdıran rus tədqiqatçı Aleksandr Anninski hay tarixinin atası adlandırılan Movses Xorenatsinin (410-490) öz xalqının tarixi haqqında yazdıqlarına şübhə ilə yanaşır. O, Xorenatsinin istinad etdiyi erməni müəlliflər olan Mar Abas Katina, Aqafangel, Zenob, Favstos Buzandın avropalı ermənişünaslar tərəfindən tarixi mənbə kimi inkar edildiyini bildirib.
Erməni tarixçi Arakel Babaxanyan isə erməni tarixinin atası Movses Xorenatsinin sözlərinin əleyhinə çıxış edir. O, Xorenatsinin öz əsərində 59 erməni hökmdarının adını çəkdiyini və onlardan 32-sinin ümumiyyətlə, nə zaman hökmranlıq etdiyi haqqında məlumat vermədiyini bildirib. Babaxanyanın fikrincə, məhz Xorenatsi hay tarixini doğru yazmayıb və hadisələrin böyük əksəriyyətini özündən uydurub.
Şopendən ərmən həqiqəti
Məşhur rus qafqazşünas alimi İvan Şopen apardığı tədqiqatlardan sonra haylar və ermənilərin ayrı-ayrı etnoslar olduğu qənaətinə gəlib. Belə ki, bizim eradan əvvəl XII əsrdə haylar özlərinə yaxın olan frank-frigiya tayfaları ilə birgə Balkan yarımadasından Kiçik Asiyaya – Dəclə və Fərat çayları arasındakı əraziyə köçüblər. Mifə görə, haylar burada Assuriya çarı Belin üzərində qələbə çalaraq Van gölü hövzəsində məskunlaşıblar. Bu ərazi o zaman Hayasa (Hayastan) adlanırdı. Anadoluda Ərməniyyənin dağlıq bölgəsində, Urmiya gölü hövzəsində və Qafqazda yaşayan haylar hurrilərlə (Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş ilkin etno-siyasi birliklərdən biri – red.) qaynayıb-qarışaraq o zamana qədər mövcud olan ərmən tayfalarının tarixini və irsini mənimsəyiblər. Şopenin fikrincə, ərmən tayfaları əslən türk-subarlardan törəmə olublar. Nəticədə hazırkı zamanda eyni xalq iki ad daşıyır. Xalq özü-özünü hay, digərləri isə onu erməni adlandırır. Onu da bilmək lazımdır ki, ərmən etnoniminə təkcə Anadolu və Qafqazda yox, həm də türkün tarixən keçdiyi bütün ərazilərdə, o cümlədən Mərkəzi Asiya və Baykal gölü yaxınlığında rast gəlinir.
Əslində, haylar Qafqazda digər xalqlardan sonra məskunlaşıblar. Erməni tarixçi Karen Yüzbaşyan da etiraf edir ki, məhz bu ərazilərdə indi erməni adlandırılan haylardan xeyli öncə qədim türklər mövcud olub. Onun sözlərinə görə, türklər Qafqaza səlcuqlardan çox öncə gəliblər.
Təsadüfü deyil ki, Ukraynada yaşayan erməni Artur Ağacanov erməni təbliğatı və tarixin saxtalaşdırılmasına qarşı uzun illərdir mübarizə aparır. Ağacanov Qarabağdakı əksər xristianların zorla haylaşdırıldığını bildirir və etnik baxımdan Qarabağ ermənilərinin qaykan (hay) xalqına heç bir aidiyyəti olmadığını isbat edir.
Onun sözlərinə görə, insanlar tam qədimdən etnik deyil, dini mənsubiyyətinə görə bölünüblər. 19-cu əsrədək insanları məhz dini və konfessional mənsubiyyətinə görə yəhudi, xristian, müsəlman, buddist, atəşpərəst, erməni və s. adlandırırdılar. Müxtəlif xalqların bu və ya digər dinə inanan nümayəndələri bu adlar altında birləşirdilər. Sonradan müxtəlif xalqlar özlərinə verdikləri ad altında birləşməyə başladılar. Beləliklə, “ermənilər” anlayışı dini termindən “erməni” etnik termininə çevrildi və qıpçaqlar, tatlar, kürdlər, udinlər və monofizit xristianlığa etiqad edən digər Qafqaz xalqları da “erməni” kimi (hay) təqdim olunmağa başladı.
Faciə ondadır ki, “erməni” adlandırılan hər kəs Eçmiədzin kilsəsinə aid edilməyə başlayıb. Halbuki, əvvəllər ora qaykan (hay) xalqının dini mərkəzi olub. Nəticədə bütün erməniləri zorla haya çevirib, onları öz etnik mənsubiyyətlərindən, mədəniyyət və tarixlərindən məhrum ediblər.
Artıq iki əsrdir ki, Türkiyədən, İrandan, Yaxın Şərq ölkələrindən olan köçkünlər (hay və ya qaykan xalqının nümayəndələri) Qarabağın qədim torpaqlarını mənimsəyir. Bu iki əsrdə həmin köçkünlər Eçmiədzin kilsəsinin dəstəyi ilə qədim Avtokefal Alban Kilsəsini ləğv etməyə də nail olublar. Qandzasar və Amaras kilsələrinin, Alban kilsəsinin Qarabağda və bütünlükdə Cənubi Qafqazdakı digər patriarx taxt-taclarının ləğvi nəticəsində çoxsaylı xalqlar, onların mədəniyyəti, məbədləri, kitabları və irsi Eçmiədzin erməni kilsəsinin əlinə keçib. Bu xalqların bir hissəsi erməni qriqoryanlığına etiqad etsələr də, onların hay xalqına və Eçmiədzinə heç bir aidiyyəti olmayıb. Lakin bu xalqların etnik mənşəyi zorla dəyişdirilib və onlar haylaşdırılıblar.
Ağacanov bildirir ki, Qarabağ xristianları bioloji baxımdan Qafqaz Albaniyasının Azərbaycan və digər xalqlarına yaxındırlar. Lakin müxtəlif siyasi mərkəzlərin və ölkələrin susqun razılığı və himayəsi fonunda iki əsr ərzində müxtəlif xalqların, ölkələrin və mədəniyyətlərin irsi təhrif olunaraq hay xalqının və Eçmiədzin hay kilsəsinin adına yazılıb.
Artur Ağacanov Qarabağ ermənilərinin Ermənistanda qaykanlarla etnik fərqlərinə görə hər zaman “ikinci dərəcəli” insan sayıldıqlarının da səbəbini bununla əsaslandırıb: “Orada bizi hər zaman nifrətlə “şurtvas” (“dönmə”) adlandırıblar. Bu, bir daha göstərir ki, qaykanların özləri də bizi ayrı, etnik, dini və tarixi baxımdan fərqli xalq sayırlar”.
Tanınmış ermənişünas alim, Ərciyəz Universitetinin professoru Qafar Çaxmaqlı da ermənilərin Qafqaza gəlmə olduğunu tarixi dəlillərlə sübuta yetirib. Onun sözlərinə görə, indiki haylar qədim babaları saydıqları ermənilərin dilini başa düşmürlər: “Mən həm qravar, həm də asqaravar dilindən dərs deyirəm. Qravar qədim erməni dilidir. Bu dildən 8-ci əsrə qədər istifadə edilib. Və indi həmin əsərlər müasir erməni dilinə tərcümə edilir. Ermənilərin müasir dilləri – asqaravardır. Biz 10-11-ci əsrlərdə qələmə alınan əsərlərimizin, hətta 6-7-ci əsrlərdə daşlara yazılan abidələrimizin dilini (Orxon-Yenisey abidələri) asanlıqla başa düşürük, oxuya bilirik, çünki ana dilimizdir. Amma ermənilər 10 əsr qabaq yazdıqlarını anlaya bilmirlər. Çünki qravar hay deyil, əski türk tayfalarından biridir. Haylar isə indi erməni adlandırılan millətdir. Qafqaza köçən və burada separatizmi yayan haylardır, ermənilər deyil. Hay və erməni xalqlarını bir-birindən ayırmaq vacibdir”.
Odnoklassniki sosial şəbəkəsində əslən Qarabağdan olan erməni Artur Ağacanovun Qarabağ ətrafında vəziyyət, Azərbaycanda Alban kilsəsinin bərpasına dair müraciəti yayılıb.
Axar.az xəbər verir ki, İnterfax – Azərbaycanagentliyi A. Ağacanovla əlaqə saxlayıb və məlum olub ki, Bakı ermənisi, hazırda Ukraynada yaşayan Ağacanov artıq uzun illərdir erməni təbliğatı və tarixin saxtalaşdırılmasına qarşı mübarizə aparmağa çalışır. Əksər Qarabağ xristianları kimi, A.Ağacanov da özünü zorla erməniləşdirilmiş şəxslərdən sayır. Çünki etnik baxımdan onun qaykan (hay) xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur.
O, Alban kilsəsinin xalqlarının zəngin irsini mənimsəmiş, qaykan xalqının Qarabağa gəlmə olduğunu sübuta yetirəcək hər şeyi məhv etmiş Eçmiadzin kilsəsinin və erməni millətçilərinin ifşası üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. A.Ağacanov Qarabağı açıq şəkildə Azərbaycan torpağı adlandırır, erməni separatçılarını ifşa edir və əmindir ki, Qarabağın gələcəyi yalnız Azərbaycanın tərkibindədir.
A.Ağacanov onun kimi düşünən Qarabağ ermənilərini öz ətrafında birləşdirməyə hazırdır və onları bəyanatına dəstək verməyə çağırır.
Onun sosial şəbəkələrdəki səhifəsində yaydığı müraciəti təqdim edirik:
“Qarabağ torpağı əsrlər boyu müxtəlif müharibələrə, toqquşmalara səhnə olub. Bu proseslər nəticəsində onun qədim Qafqaz Albaniyasının bir hissəsi olan mədəniyyəti, məbədləri, memarlıq abidələri və xalqların irsi ziyan görür. Bu qədim dövlətin öz xüsusi mədəniyyəti, tarixi və memarlığı olub. Onlardan biri də xristian dünyasının ən qədim kilsəsi sayılan Avtokefal Alban Kilsəsi idi. Lakin artıq bütün bu qədim irs ya məhv edilib, ya da erməni mədəniyyəti və tarixi kimi təqdim olunmaqdadır.
Məsələ ondadır ki, insanlar tam qədimdən etnik deyil, dini mənsubiyyətinə görə bölünüblər. 19 əsrədək insanları məhz dini və konfessional mənsubiyyətinə görə yəhudi, xristian, müsəlman, buddist, atəşpərəst, erməni və s. adlandırırdılar. Müxtəlif xalqların bu və ya digər dinə inanan nümayəndələri bu adlar altında birləşirdilər. Sonradan müxtəlif xalqlar arasında fərqlər aradan qalxdı və onlar özlərinə verdikləri ad altında birləşməyə başladılar. Beləliklə, “ermənilər” anlayışı dini termindən “erməni” etnik termininə çevrildi və qıpçaqlar, tatlar, kürdlər, udinlər və monofizit xristianlığa etiqad edən digər Qafqaz xalqları da “erməni” kimi təqdim olunmağa başladı.
Faciə ondadır ki, “erməni” adlandırılan hər kəs Eçmiədzin kilsəsinə aid edilməyə başlayıb. Halbuki, əvvəllər ora qaykan (hay) xalqının dini mərkəzi olub. Nəticədə bütün erməniləri zorla haya çevirib, onları öz etnik mənsubiyyətlərindən, mədəniyyət və tarixlərindən məhrum ediblər.
Artıq iki əsrdir ki, Türkiyədən, İrandan, Yaxın Şərq ölkələrindən olan erməni köçkünlər (hay və ya qaykan xalqının nümayəndələri) Qarabağın qədim torpaqlarını mənimsəyir. Bu iki əsrdə həmin köçkünlər Eçmiədzin kilsəsinin dəstəyilə qədim Avtokefal Alban Kilsəsini ləğv etməyə də nail olublar. Qandzasar və Amaras kilsələrinin, Alban kilsəsinin Qarabağda və bütünlükdə Cənubi Qafqazdakı digər patriarx taxt-taclarının ləğvi nəticəsində çoxsaylı xalqlar, onların mədəniyyəti, məbədləri, kitabları və irsi Eçmiədzin erməni kiləsinin əlinə keçib. Bu xalqların bir hissəsi erməni qriqoryanlığına etiqad etsələr də, onların erməni-hay xalqına və Eçmiədzinə heç bir aidiyyəti olmayıb. Lakin bu xalqların etnik mənşəyi zorla dəyişdirilib və onlar erməniləşdiribilər.
Qarabağ xristianları bioloji baxımdan Qafqaz Albaniyasının Azərbaycan və digər xalqlarına yaxındırlar. Lakin müxtəlif siyasi mərkəzlərin və ölkələrin susqun razılığı və himayəsi fonunda iki əsr ərzində müxtəlif xalqların, ölkələrin və mədəniyyətlərin erməni irsi təhrif olunaraq erməni-hay xalqının və Eçmiadzin erməni kilsəsinin adına yazılıb. Bu biabırçı ədalətsizlik bir çox qanlı milli münaqişələrə yol açıb və onlardan ən amansızı, qanlısı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Biz başa düşürük ki, Qarabağın tarixi və taleyilə bağlı erməni millətçi konsepsiyasına zidd istənilən fikir və ya çıxış həyat üçün təhlükəlidir. Son 25-30 ildə erməni millətçiliyinin postulatlarının əleyhinə çıxış edən saysız-hesabsız erməni siyasətçisi, ictimai xadimi və fəalı öldürülüb, yaxud terrora məruz qalıb. Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi, qədim Qafqaz Albaniyası tarixinin, onun xristian mədəniyyətinin bir parçası olduğunu söyləyən istənilən şəxs həyatı üçün birbaşa təhlükə ilə qarşı-qarşıya qalıb.
Lakin biz hesab edirik ki, həqiqəti söyləməkdən, onun uğrunda mübarizə aparmaqdan qorxmaq lazım deyil. Hesab edirik ki, Qarabağ problemi həll olunmalıdır, əks təqdirdə o, bizdən övladlarımıza qalacaq və artıq onların qanı axıdılmağa başlayacaq. İnsanlar erməni millətçiləri tərəfindən qondarılmış, həyata keçirilən saxta tarix uğrunda ölüblər və ölürlər. Xalqlarımızın üzərinə çökmüş bütün şər məhz bu tarixi konsepsiyadan gəlir. Odur ki, saxta tarixi ifşa etmək, qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bizi – Qarabağ ermənilərini Ermənistanda qaykanlarla etnik fərqimizə görə hər zaman “ikinci dərəcəli” insan sayıblar və saymaqda davam edirlər. Orada bizi hər zaman nifrətlə “şurtvas” (“dönmə”, “bijdənolan”) adlandırıblar. Bu, bir daha göstərir ki, qaykanların özləri də bizi ayrı, etnik, dini və tarixi baxımdan fərqli xalq sayırlar.
Dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq təşkilatları – BMT, YUNESKO və digərlərini erməni inancına malik olmuş müxtəlif xalqların qədim irsinin dərindən öyrənilməsi və qorunub saxlanılması üçün lazımi tədbirlər görməyə çağırırıq. Biz erməni inanclı xalqların irsinin öyrənilməsi, qorunması və təbliği işinə, xristian dünyasının ən qədim kilsələrindən olmuş Avtokefal Alban Kilsəsinin bərpasına hərtərəfli töhfə verməyə hazırıq. Biz Azərbaycanda Alban kilsəsinin dirçəlməsi, məbədlərdə ibadətin bərpası haqda məlumatı sevinclə qarşıladıq. Bu, bizim üçün böyük impuls, Alban dini irsi ətrafında birləşməyimiz üçün əla imkandır. Bu məqsədlə yaxın zamanlarda təşkilat da yaradacağıq və Qarabağın tarixinə, taleyinə biganə olmayan hər kəs bu təşkilata qoşula biləcək.
Hər kəsi bu müraciətin yayılmasına yardım etməyə çağırıram!”

XəzərAlbaniyasıQıpçaklar səhifəsi

 3,167 Ümumi baxış,  8 Bu gün

You may also like...

338 Responses

 1. MarcosWom dedi ki:

  tadalafil 30 mg: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil gel

 2. Gttvlu dedi ki:

  tadalafil citrate – tadalafil citrate tadalafil cost

 3. WesleyWef dedi ki:

  buy tadalafil generic tadalafil united states
  tadalafil gel

 4. Zzdohm dedi ki:

  propecia 5mg online – http://finasteridepls.com/ propecia vs finasteride

 5. Michaeltit dedi ki:

  buy medication without an rx: https://genericwdp.com/ buying prescription drugs from canada

 6. RandyBus dedi ki:

  medications without a doctor’s prescription: https://genericwdp.com/ buying prescription drugs from canada

 7. Xkrhkt dedi ki:

  finasteride drug class – topical finasteride results finasteride dosage for hair loss

 8. Michaeltit dedi ki:

  usa pharmacy india: https://genericwdp.com/ meds without a doctor prescription

 9. RandyBus dedi ki:

  trusted india online pharmacies buy medication without an rx

 10. Michaeltit dedi ki:

  meds without a doctor prescription best online international pharmacies india

 11. Michaeltit dedi ki:

  prescription drugs online without doctor india pharmacy drugs

 12. JeffreyMof dedi ki:

  buy real viagra online buy generic 100mg viagra online
  viagra price

 13. Vovjmr dedi ki:

  tadalafil online – tadalafil otc buy tadalafil generic online

 14. Waynetrums dedi ki:

  viagra price viagra from india
  generic viagra walmart

 15. JeffreyMof dedi ki:

  viagra without a doctor prescription usa viagra price
  viagra from india

 16. Waynetrums dedi ki:

  buying viagra online best over the counter viagra
  best place to buy viagra online

 17. JeffreyMof dedi ki:

  buy viagra online canada buy viagra online usa
  best place to buy generic viagra online

 18. Waynetrums dedi ki:

  order viagra online where can i buy viagra over the counter
  generic viagra walmart

 19. JeffreyMof dedi ki:

  best over the counter viagra viagra amazon
  viagra price

 20. Waynetrums dedi ki:

  viagra over the counter walmart where to buy viagra online
  where to buy viagra

 21. JeffreyMof dedi ki:

  price of viagra when will viagra be generic
  viagra price

 22. StanleyDag dedi ki:

  propecia no prescription merck propecia

 23. Ricardowouby dedi ki:

  how much is valtrex in canada valtrex cream price
  ed treatment pills

 24. Trhrxp dedi ki:

  Ztqtcy – Generic viagra buy viagra new york

 25. Lxykfd dedi ki:

  Vjahjx – Buy cheap viagra internet generic viagra 100mg

 26. StanleyDag dedi ki:

  cost of diflucan in india diflucan buy in usa

 27. Ricardowouby dedi ki:

  buy propecia cheap online buy finasteride online
  prescription drugs canada buy online

 28. ThomasDuh dedi ki:

  viagra online usa https://viagrapills100.com/ over the counter viagra

 29. Ricardowouby dedi ki:

  over the counter viagra https://viagrapills100.com/ where to buy viagra online

 30. ThomasDuh dedi ki:

  viagra online usa https://viagrapills100.com/ viagra without a doctor prescription usa

 31. Ricardowouby dedi ki:

  where can i buy viagra over the counter https://viagrapills100.com/ 100mg viagra

 32. ThomasDuh dedi ki:

  generic viagra walmart https://viagrapills100.com/ п»їviagra pills

 33. Ricardowouby dedi ki:

  viagra discount https://viagrapills100.com/ best place to buy generic viagra online

 34. Non-specific Information Here this offshoot
  https://tadalissxtadalafil.com buy tadalafil us tadalis sx

 35. ElmerWrato dedi ki:

  canadian drug ed pills online
  cheap ed pills in mexico

 36. Marvintiemo dedi ki:

  ed pills without a doctor prescription buy ed drugs
  ed pills online

 37. Marvintiemo dedi ki:

  cheap ed pills usa cheap ed pills in mexico
  ed remedies

 38. ElmerWrato dedi ki:

  ed clinic buy ed drugs
  cheap ed pills usa

 39. Vlcxae dedi ki:

  Sndwup – provigil online Mmvpkb dtiwbh

 40. Otevit dedi ki:

  Zotmly – furosempi.com Igpvim yqvtyi

 41. Marvintiemo dedi ki:

  buy hydroxychloroquine: order plaquenil – buy plaquenil from canada

 42. JasonHok dedi ki:

  http://gabapentinst.com/# drug neurontin

 43. Marvintiemo dedi ki:

  hydroxychloroquine sulfate corona: plaquenil price – plaquenil 200 mg cost

 44. Kckpvt dedi ki:

  Fflgfz – Who can prescribe Prozac Kiskaz sytake

 45. Marvintiemo dedi ki:

  zithromax online australia: zithromax 250 mg australia – zithromax capsules 250mg

 46. JasonHok dedi ki:

  https://gabapentinst.com/# neurontin price comparison

 47. Marvintiemo dedi ki:

  generic gabapentin: gabapentin – neurontin capsule 600mg

 48. Scottphido dedi ki:

  http://zithromaxproff.com/# where to get zithromax
  zithromax prescription in canada

 49. Victorpeesy dedi ki:

  http://zithromaxproff.com/# buy zithromax online with mastercard
  zithromax 500 mg

 50. Scottphido dedi ki:

  https://zithromaxproff.com/# zithromax capsules price
  buy zithromax online cheap

 51. Victorpeesy dedi ki:

  https://zithromaxproff.com/# generic zithromax india
  zithromax antibiotic

 52. Scottphido dedi ki:

  buy ciplox generic: trimox price
  buy panmycin generic

 53. FrankCak dedi ki:

  order suprax online: order cefixime
  buy nitrofurantoin

 54. zortilo nrel dedi ki:

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a glance on a constant basis.

 55. Scottphido dedi ki:

  buy ciplox generic: order biaxin
  buy cefadroxil online

 56. FrankCak dedi ki:

  panmycin tablets: keftab online
  buy minocin online

 57. BillyNousy dedi ki:

  buy suprax generic: buy tetracycline
  cefixime price

 58. Scottphido dedi ki:

  order doxycycline online: minocycline for sale
  buy cefixime online

 59. Stevensow dedi ki:

  best india pharmacy: best online international pharmacies india prescriptions from india

 60. CharlesNes dedi ki:

  usa pharmacy india: reputable online pharmacies in india united pharmacy india

 61. Michaelfuera dedi ki:

  meds from india: generic pills india all generic meds from india

 62. Ckmrug dedi ki:

  Syagur – viagra super fluox force Hxrkjf egqkoq

 63. Stevensow dedi ki:

  generic pills india: online indian pharmacies india pharmacy

 64. Michaelfuera dedi ki:

  usa pharmacy india: buy prescriptions from india pharmacy order prescription drugs from india

 65. CharlesNes dedi ki:

  overseas pharmacies shipping to usa: best india pharmacy order medications online from india

 66. Stevensow dedi ki:

  india pharmacy: order medications online from india buy prescriptions from india pharmacy

 67. Billyrorie dedi ki:

  pills for erectile dysfunction: buy erectile dysfunction pills online kamagra pills

 68. Alfredniree dedi ki:

  best ed pills: cialis pills online erectile dysfunction pills

 69. Robertkag dedi ki:

  levitra pills: https://edpillsonline24.com/# best erectile dysfunction pills review

 70. vreyro linomit dedi ki:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 71. Billyrorie dedi ki:

  kamagra pills: red erectile dysfunction pill best male erectile dysfunction pill

 72. Robertkag dedi ki:

  pills for erectile dysfunction: https://edpillsonline24.com/# top erectile dysfunction pills

 73. Robertkag dedi ki:

  order erectile dysfunction pills: https://edpillsonline24.com/# order erectile dysfunction pills

 74. Billyrorie dedi ki:

  viagra pills online: ed pills for sale viagra pills online

 75. Alfredniree dedi ki:

  cialis ed pills: best ed pills cialis ed pills

 76. Jamesarisa dedi ki:

  buy viagra online cheap viagra online no prescription viagra without prescription

 77. Mmzvcf dedi ki:

  Zaucdt – roman sildenafil Ptnrjs qejgzg

 78. HarryNic dedi ki:

  buy viagra online cheap viagra without a prescription viagra without a prescription

 79. MichaelEmows dedi ki:

  online pharmacy viagra: viagra without a doctor prescription usa no prescription viagra

 80. Great blog you have here but I was wondering if you knew
  of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get feedback from other knowledgeable individuals that
  share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Many thanks! 0mniartist asmr

 81. An intriguing discussion is definitely worth comment.
  I do think that you should publish more about this issue, it might not be
  a taboo matter but generally people don’t speak about
  such subjects. To the next! Many thanks!!
  0mniartist asmr

 82. JamieWoche dedi ki:

  when will viagra be generic viagra no prescription viagra prescription

 83. HarryNic dedi ki:

  viagra online canadian pharmacy viagra prescription viagra online without prescription

 84. Jamesarisa dedi ki:

  buy viagra online viagra no prescription no prescription viagra

 85. MichaelEmows dedi ki:

  where to buy viagra: viagra online without prescription viagra without prescription

 86. 0mniartist dedi ki:

  Hey would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Thank you, I appreciate it! 0mniartist asmr

 87. JamieWoche dedi ki:

  viagra pills buy viagra online without prescription viagra without a doctor prescription

 88. Jamesarisa dedi ki:

  http://amoxilst.com/# amoxicillin 500mg capsule buy online

 89. Odcvce dedi ki:

  Evzmby – furosemidelasixx.com Hecurb dozocw

 90. Claudper dedi ki:

  how much is amoxicillin prescription: buy amoxicillin – amoxicillin 500 mg for sale

 91. bit.ly dedi ki:

  Hi there, just wanted to mention, I enjoyed this post.
  It was inspiring. Keep on posting! asmr 0mniartist

 92. Kelly Savoie dedi ki:

  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 93. RobertoAtmon dedi ki:

  http://diflucanst.com/# diflucan 1 pill

 94. Stacey Garrett dedi ki:

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as
  you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 95. Jamesarisa dedi ki:

  http://diflucanst.com/# diflucan 200 mg capsules

 96. Ellen Antonucci dedi ki:

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content
  as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 97. Claudper dedi ki:

  where can i buy clomid: purchase clomid – clomid online cheap

 98. Smhoic dedi ki:

  Norulc – order vardenafil usa Tzbfss xavuon

 99. Anna Olmsted dedi ki:

  There is certainly a lot to know about this subject. I love
  all the points you have made.

 100. Paul Mauricio dedi ki:

  I’ve been browsing online greater than 3 hours today, but I by
  no means found any fascinating article like yours.
  It is pretty price sufficient for me. Personally,
  if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the net can be much more helpful than ever before.

 101. Lilia Javier dedi ki:

  Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 102. TimothySuivA dedi ki:

  writing essay service b16blw custom essay writing company h94mjg how to write a good college admissions essay w62xcm

 103. Gary Klimczyk dedi ki:

  I’m gone to tell my little brother, that he should
  also visit this weblog on regular basis to obtain updated from latest gossip.

 104. RobertoAtmon dedi ki:

  https://doxycyclinest.com/# buy doxycycline cheap

 105. Morris Parks dedi ki:

  Hello there James,We haven’t listened to with regards to a 2016 variation of this party. Owing!

 106. Debbie Shaevitz dedi ki:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal.
  I must say you have done a awesome job with this.
  Also, the blog loads super quick for me on Chrome.
  Superb Blog!

 107. Harold Bentley dedi ki:

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners
  and bloggers made good content as you did, the net will be
  much more useful than ever before.

 108. Mary Reed dedi ki:

  I’ve been surfing online more than 3 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view,
  if all website owners and bloggers made good content as you did, the
  internet will be a lot more useful than ever before.

 109. Claudper dedi ki:

  buy amoxicillin without prescription: generic amoxil – can you buy amoxicillin over the counter

 110. Fred Alvarez dedi ki:

  I have been surfing online more than three hours these days,
  yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty price sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as
  you did, the net might be a lot more helpful than ever before.

 111. Jamesarisa dedi ki:

  http://diflucanst.com/# diflucan 50mg tablet

 112. Rosalina Joshi dedi ki:

  I’ll right away grab your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me know in order that
  I may just subscribe. Thanks.

 113. bit.ly dedi ki:

  Hello there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this web site.
  asmr 0mniartist

 114. Kqkqpg dedi ki:

  Fcboag – silagra 0785 Aizznh thiglt

 115. Joyce Miller dedi ki:

  From my examination, shopping for electronic devices online can for sure be expensive, however there are some tips and tricks that you can use to help you get the best bargains. There are generally ways to obtain discount deals that could make one to buy the best electronics products at the lowest prices. Great blog post.

 116. RobertoAtmon dedi ki:

  http://clomidst.com/# clomid purchase online

 117. Shannon Flagel dedi ki:

  I have been browsing on-line greater than three hours lately, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s lovely value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the internet
  will probably be much more helpful than ever
  before.

 118. Excеllent post. I was checking constɑntly this weblog and I
  ɑm impressed! Veryy useful infօrmation paгticularly the last section 🙂 I maintain such info a lot.
  I waѕ seeking this paqrticular information for a ⅼong time.
  Thanks and best off luck.

  Also visit mmy web page; what are payday loans

 119. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 120. Lqzrna dedi ki:

  Vgkfhe – silagra tablets Rnjkoa iliqav

 121. Claudper dedi ki:

  clomid buy: clomiphene for sale – clomid pills

 122. Jamesarisa dedi ki:

  https://clomidst.com/# clomid dosage

 123. RobertoAtmon dedi ki:

  http://diflucanst.com/# diflucan otc canada

 124. Robertnug dedi ki:

  paxil headache: paxil generic – paxil cr generic

 125. Psjcdk dedi ki:

  Qwhedr – tadacip 100 mg Tjwvyl atiaik

 126. Rafaelkinue dedi ki:

  generic ed drugs: buy erection pills – medicine for impotence

 127. PierreFeano dedi ki:

  https://metforminst.com/# metformin without rx

 128. Mary Tippett dedi ki:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of
  the information you provide here. Please let me know if this
  ok with you. Cheers!

 129. Rafaelkinue dedi ki:

  lasix dosage: furosemide 20 mg tabs – lasix 100mg

 130. Frances Johns dedi ki:

  I am sure this paragraph has touched all the
  internet viewers, its really really good post on building up new webpage.

 131. Robertnug dedi ki:

  cost for metformin: buy metformin – best price online metformin

 132. David Maddox dedi ki:

  It’s perfect time to make some plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this put up and if I could I want to counsel you few attention-grabbing issues or tips.
  Perhaps you can write subsequent articles regarding
  this article. I desire to read more things
  about it!

 133. Whesbq dedi ki:

  Ygseoq – avana pill Bfbnwv szceek

 134. Jonathan Shonka dedi ki:

  I will immediately grasp your rss feed as I
  can’t find your e-mail subscription link or newsletter service.

  Do you have any? Kindly permit me understand in order that I could subscribe.
  Thanks.

 135. Anna Powell dedi ki:

  I went over this web site and I think you have a lot of fantastic info, saved to bookmarks (:.

 136. Erik Clark dedi ki:

  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really good paragraph
  on building up new website.

 137. Debra Mcilwain dedi ki:

  My friends and i kind of determine %BT% must be.

  But the problem definitely is Need to distribute
  a essay or dissertation within this issue matter.
  How can I offer it finer? Precisely what information is important so as?

 138. Richard Frerichs dedi ki:

  I just could not depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide in your
  guests? Is going to be back ceaselessly to investigate cross-check new posts

 139. Jerome Slabaugh dedi ki:

  I have been browsing on-line more than 3 hours lately, yet I never
  discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s pretty value sufficient for me. Personally, if all web owners
  and bloggers made good content material as you probably did,
  the web will be a lot more helpful than ever before.

 140. Rafaelkinue dedi ki:

  best ed pill: cheap erectile dysfunction pills online – ed medication

 141. Cristina Schmidt dedi ki:

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve read this submit and if I may just I desire to recommend you few
  interesting things or tips. Maybe you can write subsequent articles regarding this article.

  I want to read even more issues approximately it!

 142. Robertnug dedi ki:

  paxil for panic attacks: paxil generic – buy paxil

 143. Rafaelkinue dedi ki:

  metformin price in mexico: metformin without prescription – price of metformin

 144. Rhvzao dedi ki:

  tadacip 20 mg price in india – tadacip 4575 tadacip pills 20 mg

 145. Robertnug dedi ki:

  lasix furosemide: lasix generic – furosemide 100 mg

 146. Georgenex dedi ki:

  valtrex 1000mg tablet: generic valtrex for sale – buy generic valtrex
  ventolin price us

 147. Georgenex dedi ki:

  propesia: buy propecia – propecia proscar
  ventolin 4 mg tablets

 148. I am sure this article has touched all the internet people, its
  really really fastidious piece of writing
  on building up new website.

 149. Georgenex dedi ki:

  ventolin tablet medication: blue albuterol inhaler – buy ventolin online cheap no prescription
  where can i order ventolin in canada without a prescription

 150. Tonya Delgado dedi ki:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate
  you penning this article plus the rest of the site is extremely good.

 151. Charles Aikens dedi ki:

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough
  for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content
  as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 152. Naywxl dedi ki:

  200mg celebrex pill – celebrex 100mg price usa celebrex costs in canada

 153. Georgenex dedi ki:

  valtrex 500mg best price: generic valtrex – valtrex without insurance
  ventolin.com

 154. Carol Tran dedi ki:

  You actually make it seem really easy with
  your presentation however I to find this topic to
  be really one thing that I believe I would never understand.
  It sort of feels too complicated and extremely vast
  for me. I’m taking a look forward to your subsequent post, I will attempt to get the hold of it!

 155. Jody Robinson dedi ki:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to more added agreeable
  from you! By the way, how could we communicate?

 156. Georgenex dedi ki:

  generic tadalafil: cheap tadalafil – cialis pills
  ventolin for sale online

 157. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is also very good.

 158. Mark Prohaska dedi ki:

  I’ve been browsing online more than 2 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It
  is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 159. Wayne Nappo dedi ki:

  I’ve been browsing online more than 3 hours today,
  but I by no means found any interesting article like yours.
  It’s beautiful worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you
  did, the internet shall be much more helpful than ever before.

 160. PHemfleex dedi ki:

  community health center niagara falls positive adjectives characteristics , community action council pierce county. positive feedback loop politics order Pregabalin lyrica online , positive affirmations quotes for work friendship quotes positive words in the bible , positive o words positive feedback loop homeostasis? community action partnership of sonoma county community bible church easley, community reinvestment act community college in georgia.
  environments are referred to as , community america payoff phone number positive quotes reddit positive feedback reaction.

 161. Kevin Flanagan dedi ki:

  I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really fastidious paragraph on building
  up new blog.

 162. Ourovy dedi ki:

  ivermectin syrup – stromectol prices stromectol price in india

 163. Connie Brate dedi ki:

  Something more important is that when evaluating a good on the web electronics retail outlet, look for online shops that are consistently updated, retaining up-to-date with the most recent products, the very best deals, and also helpful information on product or service. This will ensure you are dealing with a shop which stays on top of the competition and provide you what you ought to make educated, well-informed electronics buys. Thanks for the critical tips I’ve learned from your blog.

 164. Georgenex dedi ki:

  ventolin online usa: ventolin inhalers for sale – ventolin proventil
  ventolin 200 mcg

 165. BEntaictqa dedi ki:

  office software compatible with microsoft drawing program website to buy autocad lt 2020 software tutorial. office software mac free 2020 software kitchen engeeeneringu#$sssaunnplus , quicksteuer 2020 software download. 1506g new software 2020 download, free office software alternative open source office software for mac top 10 software for pc 2020. office suite for mac catalina radeon software adrenalin 2020 edition 20.4.2, landscape design software 2020.

 166. Georgenex dedi ki:

  finasteride no prescription: cheap propecia – cost of propecia
  ventolin uk prescription

 167. Marsha Harrigan dedi ki:

  I just like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again right here regularly. I’m reasonably certain I’ll be informed lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 168. Wilma Aguirre dedi ki:

  It is the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may just I desire to counsel you some fascinating things or
  suggestions. Maybe you could write next articles relating to this article.

  I desire to read even more issues approximately
  it!

 169. Charles Thatcher dedi ki:

  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really fastidious paragraph on building up new webpage.

 170. Bernice Adams dedi ki:

  Its such as you read my mind! You appear to understand
  so much about this, such as you wrote the e book in it or something.
  I believe that you simply could do with some p.c. to drive the
  message home a little bit, however other than that, this is excellent
  blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 171. Matthew Ambrocio dedi ki:

  It’s the best time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I have read this post and if
  I could I wish to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 172. Georgenex dedi ki:

  tadalafil 20mg: tadalafil – tadalafil 20mg for sale
  ventolin canadian pharmacy

 173. Paul Dilliplane dedi ki:

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to
  no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 174. Georgenex dedi ki:

  how much is valtrex in canada: generic valtrex for sale – buying valtrex
  order ventolin online canada

 175. Ismael Flaherty dedi ki:

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty
  worth enough for me. Personally, if all web owners and
  bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 176. I want to to thank you for this very good read!!

  I absolutely enjoyed every bit of it. I have you book-marked to look at new
  things you post…

 177. Wtqlqm dedi ki:

  over the counter nexium australia – 15mg nexium nexium 20mg 40mg tablets

 178. Georgenex dedi ki:

  can i buy ventolin online mexico: cheap ventolin – cheap ventolin uk
  ventolin tabs

 179. Georgenex dedi ki:

  generic ventolin: buy ventolin – cheap ventolin online
  ventolin prescription online

 180. Georgenex dedi ki:

  where to buy valtrex generic: generic valtrex for sale – price of medicine valtrex
  ventolin online united states

 181. Pmsciu dedi ki:

  prednisone pharmacy prices – buy prednisone online without prescription 20 mg prednisone

 182. Jessethicy dedi ki:

  http://edpillst.com/# best male enhancement pills
  ed pills

 183. Jessethicy dedi ki:

  https://edpillst.com/# cures for ed
  cheap ed pills

 184. Egztxr dedi ki:

  viagra pills canada – what are the side effects of viagra professional otc viagra canada

 185. Jessethicy dedi ki:

  https://edpillst.com/# cheap erectile dysfunction pills online
  ed medications online

 186. Jessethicy dedi ki:

  http://edpillst.com/# top erection pills
  ed pills otc

 187. Wedzvi dedi ki:

  how to order generic viagra – precios viagra viagra capsule

 188. when gamefly dedi ki:

  This paragraph will assist the internet visitors for creating new weblog or even a weblog from start to end.

 189. why asmr dedi ki:

  My spouse and I stumbled over here from a different website and
  thought I should check things out. I like what I see so
  now i am following you. Look forward to going over your web page yet again.

 190. Wjtyij dedi ki:

  lyrica 75 mg – lyrica 200 mg price average cost of lyrica

 191. Williamemisp dedi ki:

  drugs from canada trusted canadian pharmacy – onlinecanadianpharmacy 24
  canadian pharmacy no scripts

 192. or asmr dedi ki:

  I blog frequently and I genuinely appreciate your content.
  Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about
  once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 193. Williamemisp dedi ki:

  online pharmacy usa ed drugs – canadian pharmacy no prescription needed
  canadian discount pharmacy

 194. asmr why dedi ki:

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.

 195. Lpvpio dedi ki:

  cost of zofran 4 mg – yasmin price nz zofran 8mg coupon

 196. Williamemisp dedi ki:

  mail order pharmacy india erectile dysfunction pills – my canadian pharmacy
  india pharmacy

 197. Williamemisp dedi ki:

  compare pharmacy prices erectile dysfunction pills – online pharmacy australia paypal
  my canadian pharmacy

 198. Pjkxal dedi ki:

  ivermectin tablets uk – ivermectin 10 ml ivermectin 1

 199. Javierlow dedi ki:

  tinder login, tindr
  tinder app

 200. Emgsdc dedi ki:

  ivermectin tablets – buy ivermectin cream for humans ivermectin 5 mg price

 201. RichardBen dedi ki:

  cialis without prescriptions canada ed drugs – buy cialis online cheap
  how to buy cialis online uk

 202. RichardBen dedi ki:

  cost of tadalafil without insurance ed pills – cialis online daily
  generic cialis 20 mg tadalafil

 203. Sookjv dedi ki:

  buy ondansetron tablets – where to buy ondansetron online order ondansetron

 204. that gamefly dedi ki:

  Hi, its fastidious paragraph on the topic of media print,
  we all know media is a enormous source of data.

 205. RichardBen dedi ki:

  can i buy cialis in toronto erectile dysfunction pills – how to get ciails without a doctor
  cialis in europe

 206. RichardBen dedi ki:

  buy cialis toronto erectile dysfunction medications – buy cialis online europe
  taking cialis soft tabs

 207. and asmr dedi ki:

  An interesting discussion is worth comment. I believe that you should publish more about this issue, it might not
  be a taboo subject but usually people don’t speak about these subjects.
  To the next! Best wishes!!

 208. Walter Halfon dedi ki:

  cialis free shipping tadalafil tablets ip 20 mg cialis penis size

 209. John Thornton dedi ki:

  using cialis after surgery comparison of cialis and viagra does cialis work as good as viagra

 210. Luis Foster dedi ki:

  buy generic cialis online tadalafil 60 mg orange juice and cialis

 211. Ava Petty dedi ki:

  cialis 20 mg effects horny goat weed and cialis cialis canada pharmacy

 212. Sandra Wald dedi ki:

  generic tadalafil 2018 canada cialis daily use best ways to use cialis

 213. RichardBen dedi ki:

  cialis 5mg tablet erectile dysfunction medications – buy cialis online cheap
  buy cialis now

 214. what is viagra drug viagra dosage teen boy takes viagra

 215. RichardBen dedi ki:

  cialis tadalafil portugal cialis without presciption in usa – generic cialis 20 mg tadalafil
  find cheap cialis online

 216. Judith Hochrein dedi ki:

  making cialis effective tadalafil generic vanada cialis for bph treatment

 217. Nicholas Hiatt dedi ki:

  sildenafil 100mg tablets side effects how many mg of sildenafil is best sildenafil 20 mg dosage for erections

 218. Victoria Helms dedi ki:

  milf teasing son viagra viagra cartoons generic viagra teva cost

 219. Robert Doerr dedi ki:

  natural cialis alternative does generic cialis work as good as real cigna coveage cialis

 220. RichardBen dedi ki:

  buy cialis now erectile dysfunction pills – generic cialis daily pricing
  much does cialis cost without insurance

 221. RichardBen dedi ki:

  can i buy cialis online ed drugs – order original cialis online
  buy cialis insurance

 222. Eric Nusbaum dedi ki:

  sildenafil effect on kidney sildenafil 100mg tablets for sale generic sildenafil 100mg

 223. Zelma Vega dedi ki:

  cialis cost at walmart generic cialis tadalafil 20mg cialis work with alcohol

 224. Gregory Flores dedi ki:

  viagra testimonials costs for viagra very hard cocks with viagra

 225. Jose Haslett dedi ki:

  cut up viagra pfizers generic viagra lakeland pharmacy viagra testimonials

 226. RichardBen dedi ki:

  cialis tadalafil portugal ed drugs – where can i buy cialis without a prescription
  how to get ciails without a doctor

 227. Leslie Nelson dedi ki:

  sildenafil 20 mg how it works foreign sildenafil imprint sildenafil tabs

 228. RichardBen dedi ki:

  generic cialis 20 mg tadalafil ed pills – buy cialis cheap canada
  canadian pharmacy cialis 20mg

 229. Bertram Bartley dedi ki:

  u s sildenafil prices foods that contain sildenafil osidea gl sildenafil spanish to english

 230. Mildred Andres dedi ki:

  lowest prices on viagra organic viagra in december viagra super active

 231. Sterling Richard dedi ki:

  video of a viagra erection viagra t viagra dust in my penis

 232. j.mp dedi ki:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope
  you write again soon!

 233. Rita Griffin dedi ki:

  viagra price in mexico typical dosage of viagra generic viagra safe pharmacy

 234. RichardBen dedi ki:

  can i buy cialis online ed drugs – how to buy cialis online uk
  where can i buy cialis without a prescription

 235. Robert Prue dedi ki:

  sildenafil en eeuu precio sildenafil revatio sildenafil citrate cenforce 100

 236. Diann Brockman dedi ki:

  what does viagra do for men viagra side effects viagra vs cialis when will viagra become generic

 237. RichardBen dedi ki:

  can i buy cialis online cheap generic cialis – can i buy cialis online
  can i buy cialis in toronto

 238. RichardBen dedi ki:

  buy cialis philippines buy cialis doctor – buy cialis united kingdom
  buy cialis online europe

 239. asmr and dedi ki:

  Fantastic web site. A lot of useful info here. I am sending
  it to some pals ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thank you on your effort!

 240. RichardBen dedi ki:

  how to get ciails without a doctor buy cialis ebay – buy cialis canadian
  buy cialis tadalafil uk

 241. RichardBen dedi ki:

  how to buy cialis online from canada ed pills – buy cialis online in canada
  how to buy cialis online uk

 242. Cnxfhn dedi ki:

  ivermectin lotion cost – stromectol price in india cost of ivermectin

 243. asmr for dedi ki:

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss and would
  really like to have you share some stories/information.
  I know my subscribers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me
  an email.

 244. RichardBen dedi ki:

  cialis sale 20mg fastest delivery of generic cialis – buy cialis now
  buy cialis cheaper online

 245. RenaldoTax dedi ki:

  generic viagra available buy viagra online – cheap viagra
  viagra side effects

 246. Javierlow dedi ki:

  tinder online , tinder app
  tinder login

 247. RenaldoTax dedi ki:

  canadian viagra viagra online – viagra vs cialis
  viagra without prescription

 248. RenaldoTax dedi ki:

  viagra for women generic viagra 100mg – canadian viagra
  order viagra online

 249. RenaldoTax dedi ki:

  cialis vs viagra 100 mg viagra lowest price – viagra without doctor prescription
  viagra for sale

 250. Nhcmre dedi ki:

  ivermectin 6mg tablet for lice – buy ivermectin stromectol ivermectin 3mg tablets price

 251. RenaldoTax dedi ki:

  buy viagra online without a prescription canadian viagra – viagra pills
  buy viagra professional

 252. RenaldoTax dedi ki:

  viagra dosage recommendations viagra prices – viagra without doctor prescription
  buy viagra online

 253. RenaldoTax dedi ki:

  viagra vs cialis viagra without doctor prescription – viagra samples
  generic viagra

 254. RenaldoTax dedi ki:

  viagra canada female viagra – viagra generic
  viagra professional

 255. MichaelHob dedi ki:

  buy cialis cheap canada: п»їhow much does cialis cost with insurance cialis soft tablet
  buy cialis 36 hour online

 256. MichaelHob dedi ki:

  cialis online without prescription: cialis 20 mg cost cost of cialis without insurance
  buy cialis tadalafil tablets

 257. Idixrz dedi ki:

  plavix brand name price – plavix generic plavix oral

 258. Javierlow dedi ki:

  tindr , browse tinder for free
  http://tinderentrar.com/

 259. MichaelHob dedi ki:

  generic cialis daily pricing: can i buy cialis online buy cialis shipping canada
  cialis 20mg low price

 260. MichaelHob dedi ki:

  safe buy cialis: cialis without presciption in usa buy cialis cheaper online
  buy cialis cheaper online

 261. stornobrzinol dedi ki:

  As soon as I found this site I went on reddit to share some of the love with them.

 262. MichaelHob dedi ki:

  buy cialis online generic: cialis tadalafil portugal buy cialis very cheap prices fast delivery
  buy cialis online generic

 263. MichaelHob dedi ki:

  cialis 20mg low price: buy cialis united kingdom cialis 20mg usa
  buy cialis cheaper online

 264. bitly.com dedi ki:

  scoliosis
  Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Please additionally visit my site =). We could have a
  hyperlink alternate arrangement among us scoliosis

 265. Glwcfu dedi ki:

  walgreens otc ed pills – jojo golden wind ed 2 pillar leak reddit the blue pill ed

 266. Can i take viagra and cialis together cialis for daily use dosage liquid cialis research chemicals

 267. MichaelHob dedi ki:

  cialis in europe: buy cheap cialis overnight buy cialis shipping canada
  buy cialis with paypal

 268. MichaelHob dedi ki:

  buy cialis online at lowest price: buy cialis 36 hour buy cialis online cheap
  buy cialis without perscription

 269. Wilburshist dedi ki:

  generic cialis canadian: buy cialis 36 hour cialis 20mg low price
  where can u buy cialis

 270. bit.ly dedi ki:

  scoliosis
  Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you may be a great author. I will ensure that I bookmark
  your blog and will eventually come back down the road.
  I want to encourage you to ultimately continue your great writing,
  have a nice evening! scoliosis

 271. MichaelHob dedi ki:

  cialis sale 20mg: buy cialis canadian cialis online without prescription
  buy cialis canadian

 272. MichaelHob dedi ki:

  buy cialis online best price: cheap generic cialis buy cialis online in canada
  cialis 5mg tablet

 273. Frankanown dedi ki:

  cost for 20 mg lisinopril: lisinopril – lisinopril 10 mg order online

 274. ChrisDus dedi ki:

  zestril 20 mg tablet: lisinopril generic – lisinopril 10mg tablets price

 275. Tjiseamefj dedi ki:

  pharmacie en ligne port gratuit pharmacie de garde marseille castellas where can i buy simvastatin 20 mg at the best price , generique fucidine comprime pharmacie ouverte yerres . pharmacie de garde aujourd’hui villeurbanne pharmacie bordeaux cours alsace lorraine , therapies psychomotrices et recherches pharmacie d’amiens pharmacie yerres pharmacie st victor amiens . pharmacie de garde strasbourg therapie cognitivo comportementale fribourg , pharmacie de garde aujourd’hui oise pharmacie xavier . pharmacie ouverte saint maur medicaments veterinaires pharmacie , medicaments zaldiar pharmacie bleue angers pharmacie amiens route d’abbeville pharmacie ouverte quetigny . act therapy in schools pharmacie ouverte wasquehal , pharmacie lafayette fidelite medicaments gueule de bois . pharmacie bordeaux horaires pharmacie beauvais ouverte , pharmacie place forbin aix en provence pharmacie mathieu bourges therapie de couple granby pharmacie lafayette jeanne d’arc toulouse .

 276. ChrisDus dedi ki:

  prinivil generic: lisinopril – lisinopril 12.5

 277. Riygxo dedi ki:

  chelsea 35 ed pill weight gain – ed pills at walgreens cheap ed pills online

 278. Frankanown dedi ki:

  lisinopril hctz: cheap lisinopril – cost of lisinopril 20 mg

 1. 13/04/2021

  viagra porn vios australia

  viagra porn vios australia

 2. 13/04/2021

  cialis 20 mg amazon

  cialis 20 mg amazon

 3. 13/04/2021

  sildenafil generic 50 mg

  sildenafil generic 50 mg

 4. 13/04/2021

  sildenafil purchase

  sildenafil purchase

 5. 13/04/2021

  generic viagra 50mg price

  generic viagra 50mg price

 6. 14/04/2021

  where can i get cialis australia

  where can i get cialis australia

 7. 16/04/2021

  non allergic reaction to amoxicillin

  non allergic reaction to amoxicillin

 8. 16/04/2021

  will amoxicillin treat a uti

  will amoxicillin treat a uti

 9. 17/04/2021

  azithromycin 500 mg uses

  azithromycin 500 mg uses

 10. 17/04/2021

  celebrex and lovenox

  celebrex and lovenox

 11. 17/04/2021

  alternative drug to celebrex

  alternative drug to celebrex

 12. 17/04/2021

  cephalexin otc

  cephalexin otc

 13. 18/04/2021

  will keflex make you sleepy

  will keflex make you sleepy

 14. 18/04/2021

  uses of cymbalta

  uses of cymbalta

 15. 18/04/2021

  generic for cymbalta

  generic for cymbalta

 16. 18/04/2021

  buy sildenafil from india

  buy sildenafil from india

 17. 18/04/2021

  sildenafil 2 mg cost

  sildenafil 2 mg cost

 18. 19/04/2021

  sildenafil cost india

  sildenafil cost india

 19. 19/04/2021

  mom helps son with viagra south africa

  mom helps son with viagra south africa

 20. 19/04/2021

  sildenafil price comparison

  sildenafil price comparison

 21. 19/04/2021

  paypal cialis canada

  paypal cialis canada

 22. 19/04/2021

  ivy secret viagra

  ivy secret viagra

 23. 20/04/2021

  200 mg viagra for sale

  200 mg viagra for sale

 24. 20/04/2021

  prices for 5mg cialis mexico

  prices for 5mg cialis mexico

 25. 20/04/2021

  kate england nude viagra

  kate england nude viagra

 26. 21/04/2021

  cialis expiration period

  cialis expiration period

 27. 21/04/2021

  low price cialis australia

  low price cialis australia

 28. 22/04/2021

  viagra 100 coupon

  viagra 100 coupon

 29. 22/04/2021

  free cialis trial samples south africa

  free cialis trial samples south africa

 30. 22/04/2021

  cheap cialis pills australia

  cheap cialis pills australia

 31. 22/04/2021

  cialis purchase online australia

  cialis purchase online australia

 32. 22/04/2021

  discount cialis for sale

  discount cialis for sale

 33. 23/04/2021

  cialis canada 40mg

  cialis canada 40mg

 34. 23/04/2021

  sildenafil 50mg buy

  sildenafil 50mg buy

 35. 23/04/2021

  buy tablet viagra low cost

  buy tablet viagra low cost

 36. 24/04/2021

  cialis generic acheter

  cialis generic acheter

 37. 24/04/2021

  homema viagra south africa

  homema viagra south africa

 38. 24/04/2021

  karl malden viagra

  karl malden viagra

 39. 25/04/2021

  sildenafil 50 mg cost

  sildenafil 50 mg cost

 40. 25/04/2021

  sildenafil 20 mg price

  sildenafil 20 mg price

 41. 25/04/2021

  sildenafil 25 mg buy

  sildenafil 25 mg buy

 42. 16/05/2021

  tinder reviews

  RƏSMİ YERVANIN QORXDUĞUSİRR HANSIDIR ??? – DAMĞA TV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DAMĞA TV